گروه های تخصصی

فنی و مهندسیتعداد رشتهبازدید
4630 - دریانوردی
3193 11199
4650 - مجموعه مهندسی انرژی
0
4660 - مجموعه مهندسی برق
1 2312
4640 - مجموعه مهندسی پلیمر
1 895
4670 - مجموعه مهندسی شیمی
1 949
4680 - مجموعه مهندسی صنایع 1
0
4690 - مجموعه مهندسی صنایع 2
626 25566
4700 - مجموعه مهندسی عمران
1 865
4710 - مجموعه مهندسی فن آوری اطلاعات
1 850
4720 - مجموعه مهندسی کامپیوتر
1 897
4730 - مجموعه مهندسی محیط زیست
592 18786
4740 - مجموعه مهندسی معدن
0
4750 - مجموعه مهندسی مکاترونیک
0
4760 - مهندسی مکانیک
637 18923
4770 - مجموعه مهندسی مواد
1 882
4780 - مجموعه مهندسی نساجی
0
4790 - مجموعه مهندسی نفت
3 8267
4810 - مجموعه مهندسی هسته ایی
844 39286
4820 - مهندسی پزشکی - بیوالکتریک
1 815
4830 - مهندسی پزشکی - بیومکانیک
0
4840 - مهندسی پزشکی - مهندسی بافت
1 863
4850 - مهندسی پزشکی - توانبخشی
0
4860 - مهندسی پزشکی - بیومتریال
39 17027
4870 - مهندسی شیمی گرایش HSE
0
4880 - مهندسی طراحی محیط زیست
3 1015
4890 - مهندسی فرواری و انتقال گاز
0
4900 - مهندسی معماری کشتی
1 821
4910 - مهندسی هوا فضا
2 1645

علوم انسانیتعداد رشتهبازدید
2550 - مدیریت محیط زیست(HSF)
0
2700 - آموزش و بهسازی منابع انسانی
1 806
2800 - باستان شناسی
1 881
2600 - پژوهش علوم اجتماعی
1 914
2900 - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
1 845
2100 - جغرافیای پزشکی
0
2110 - زبان و ادبیات عرب
0
2120 - زبانشناسی همگانی
0
2130 - سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی
669 21334
2140 - شناخت اندیشه های امام خمینی(ره)
0
2150 - علوم قرآن و حدیث
0
2160 - علوم ارتباطات اجتماعی
1 898
2170 - فرهنگ و زبانهای باستانی
609 98465
2180 - فقه شافعی
2 1659
2190 - فلسفه
37 19174
2200 - مجموعه ادیان و عرفان
1 837
2210 - مجموعه امور فرهنگی
1 842
2220 - مجموعه ایرانشناسی
0
2230 - مجموعه تاریخ
629 18202
2240 - مجموعه تاریخ و فلسفه علم
880 18384
2250 - مجموعه تربیت بدنی و علوم ورزشی
1 827
2260 - مجموعه جغرافیا
0
2270 - مجموعه حسابداری و مدیریت مالی
250 16616
2280 - مجموعه حقوق
0
2290 - مجموعه روانشناسی
0
2300 - مجموعه زبان آلمانی
1 610
2310 - مجموعه زبان انگلیسی
1 1037
2320 - مجموعه زبان فرانسه
4 1711
2330 - مجموعه زبان و ادبیات فارسی
1 639
2390 - مجموعه علم اطلاعات و دانش شناسی
0
2340 - مجموعه علوم اجتماعی
1 563
2350 - مجموعه علوم اقتصادی
1 600
2360 - مجموعه علوم تربیتی 1
2 2667
2370 - مجموعه علوم تربیتی 2
0
2380 - مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل
0
2400 - مجموعه فقه و مبانی حقوق اسلامی
0
20450 - فقه و حقوق خصوصی
0
2410 - مجموعه فلسفه و کلام اسلامی
0
2420 - مجموعه محیط زیست
0
2430 - مجموعه مدرسی الهیات و معارف اسلامی
0
2440 - مجموعه مدیریت اجرایی
2 1264
2450 - مجموعه مدیریت بازرگانی
872 1157359
2460 - مجموعه مدیریت دولتی
2 3643
2470 - مجموعه مدیریت صنعتی
3 768
2480 - مجموعه مشاوره
0
2490 - مجموعه مطالعات زنان
1 622
2500 - مجموعه مطالعات منطقه ای
1 534

هنرتعداد رشتهبازدید
6118 - پژوهش هنر
1 538
6119 - تاریخ هنر ایران باستان
0
6120 - طراحی پارچه و لباس
0
6121 - طراحی فضاهای آموزشی
1 694
6122 - مجموعه برنامه ریزی شهری و منطقه ای
0
6123 - مجموعه طراحی شهری
0
6124 - مجموعه مرمت و احیای بناها و بافت های تاریخی
1 643
6125 - مجموعه معماری
1 588
6126 - مجموعه هنرهای تصویری و طراحی
0
6127 - مجموعه هنرهای نمایشی
1 647
6128 - نوازندگی ساز جهانی
0

دامپزشکیتعداد رشتهبازدید
9129 - انگل شناسی دامپزشکی
3 760
9130 - بافت شناسی دامپزشکی
0

علوم پایهتعداد رشتهبازدید
3510 - آمار ریاضی
0
3520 - شیمی دارویی
0
3530 - علوم کامپیوتر
0
3630 - علوم محیط زیست
0
3550 - مجموعه ریاضی
0
3560 - مجموعه زمین شناسی
3 896
3570 - مجموعه زیست شناسی
3 790
3580 - مجموعه زیست شناسی دریا
0
3540 - مجموعه ژئوفیزیک
0
3590 - مجموعه شیمی
0
3600 - مجموعه علوم دریایی و اقیانوسی
1 600
3610 - مجموعه فیزیک
0
3620 - هواشناسی
0

کشاورزیتعداد رشتهبازدید
5100 - مجموعه 1 کشاورزی
2 1606
5200 - مجموعه 2 کشاورزی
1 602
5300 - مجموعه 3 کشاورزی
0
5400 - مجموعه 4 کشاورزی
1 629
5500 - مجموعه 5 کشاورزی
0
5600 - مجموعه 6 کشاورزی
0
5700 - مجموعه 7 کشاورزی
1 563

علوم پزشکیتعداد رشتهبازدید
آموزش بهداشت
1 606
آمار زیستی
0
آموزش پزشکی
2 1269
اپیدمیولوژی
1 621
انگل شناسی
1 650
ایمنی شناسی
0
اعضای مصنوعی و وسایل کمکی
3 920
اقتصاد بهداشت
1 661
ارگونومی
1 597
اکولوژی انسانی
0
انفورماتیک پزشکی
0
ارزیابی فناوری سلامت (HTA)
0
بینایی سنجی
0
بهداشت و ایمنی مواد غذایی
0
بیوشیمی بالینی
0
پرستاری داخلی - جراحی
0
پرستاری سلامت جامعه
0
پرستاری کودکان
0
پرستاری مراقبت های ویژه نوزادا
0
پرستاری سالمندی
0
پرستاری مراقبت های ویژه
0
پرستاری نظامی
0
تاریخ علوم پزشکی
0
تکنولوژی تصویربرداری مغناطیسی
0
تکنولوژی گردش خون
0
حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین
0
هماتولوژی
0
رادیوبیولوژی و حفاظت پرتویی
2 454
روانشناسی بالینی
0
رفاه اجتماعی
0
روان پرستاری
0
زیست فناوری پزشکی
0
ژنتیک پزشکی
3 1508
سم شناسی
0
سلامت و رسانه
0
شنوایی شناسی
0
شیمی دارویی
0
علوم تشریحی
0
علوم تغذیه
5 2370
علوم تغذیه در بحران و حوادث غیر مترقبه
0
علوم و صنایع غذایی
0
علوم بهداشتی در تغذیه
0
علوم داروهای پرتوزا
4 4946
فیزیک پزشکی
0
فیزیولوژی
0
فیزیوتراپی
0
فیزیوتراپی ورزشی
0
قارچ شناسی پزشکی
0
کار درمانی
0
کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی
0
کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی
0
گفتار درمانی
0
فناوری اطلاعات سلامت
0
میکروب شناسی
0
مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
0
مهندسی بهداشت محیط
0
مامایی
0
مشاوره در مامایی
0
مددکاری اجتماعی
0
مدیریت توانبخشی
0